Monitorul Oficial nr. 120 – 26 februarie 2009
Acte ale ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania
1. — Hotarare
privind adoptarea Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

Guvernul a aprobat proiectele Codului Penal, de procedura penala si de procedura civilaGuvernul a aprobat in sedinta de miercuri proiectele noului Cod Penal, al Codului de Procedura Penala si al Codului de procedura civila.
Conform declaratiilor primului-ministru, Emil Boc, de la sfarsitul sedintei Guvernului, noile coduri au in vedere reducerea duratei proceselor aflate pe rolul instantelor si, de asemenea, reducerea costurilor legate de administrarea sistemului judiciar.

Totodata, prin proiectele de acte normative aprobate, se doreste compatibilizarea noilor prevederi cu reglementarile europene, astfel incat sa raspunda exigentelor Comisiei Europene pentru ridicarea monitorizarii.

Proiectele noilor Coduri vor fi trimise la Parlament, pentru adoptare, in regim de urgenta.

 

 

Legea nr. 298/2008

Guvernul a amanat aplicarea legii privind retinerea datelor din comunicatii

Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri un Memorandum de amanare a aplicarii prevederilor Legii nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii.
Documentul prevede amanarea aplicarii prevederilor legii pana la 31 decembrie 2009 si promovarea, in acest interval, a unei ordonante de urgenta.

De asemenea, este prevazuta si elaborarea unui plan operational astfel incat ”sa fie asigurate toate premisele aplicarii acestei legi in cele mai bune conditii si fara a avea efecte negative asupra activitatilor desfasurate la nivelul institutiilor publice cu competente in domeniu, operatorilor economici si opiniei publice”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Comunicatiilor.

Masura de supendare are la baza observatiile prin care Ministerul Comunicatiiilor a fost  sesizat asupra faptului ca:
- prin intrarea in vigoare a acestei legi activitatea de urmarire penala este mult ingreunata si in unele cazuri chiar blocata;
- este contestata aria infractiunilor pentru care pot fi cerute date retinute de catre furnizorii de servicii de comunicatii;
- la momentul actual, nu toti furnizorii  de servicii si retele publice de comunicatii electronice pot asigura intr-un mod unitar gestionarea procesului de retinere si prelucrare a datelor;
- nu toti operatorii sunt pregatiti conform prevederilor legale pentru a respecta confidentialitatea datelor solicitate, respectiv accesate.

In aceste conditii, la initiativa Ministerului Comunicatiilor, Executivul a decis ca se impune suspendarea aplicarii prevederilor Legii nr. 298/2008 astfel incat pana la sfarsitul perioadei de suspendare sa poata fi pus in aplicare planul operational.


Planul operational elaborat de Ministerul Comunicatiilor

Guvernul va avea in vedere analiza legislatiei existente impreuna cu autoritatile competente in aplicarea legii pentru a identifica:
-actele normative ce urmeaza a fi modificate si modificarile ce urmeaza a fi operate;
-oportunitatea modificarii Legii nr.298/2008 prin prisma propunerilor primite, avand in vedere si legislatia europeana;
- masurile proxime necesare pentru evitarea blocajelor institutionale ce ar putea rezulta din aplicarea prevederilor Legii nr.298/2008 in actuala forma.

Totodata, se va elabora un punct de vedere unitar si se va trasa o directie de actiune comuna la nivelul institutiilor guvernamentale cu privire la abordarea problematicii retinerii datelor.

Mai mult, se va avea in vedere si stabilirea unor norme tehnice minimale prin care sa se asigure implementarea unitara, din punct de vedere tehnic, a prevederilor Legii nr. 298/2008 la nivelul tuturor operatorilor economici. Prevederile Legii nr. 298/2008

Prin Legea nr. 298/2008 s-a stabilit obligatia furnizorilor de servicii si retele publice de comunicatii electronice de a retine, timp de sase luni, anumite date despre apeluri telefonice, SMS-uri sau e-mail-uri, generate sau prelucrate in cadrul activitatii de furnizare a serviciilor.

Lege se aplica datelor de trafic si de localizare a persoanelor fizice si juridice, precum si datelor conexe necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului inregistrat.

In schimb, actul normativ nu se aplica in ceea ce priveste continutul comunicarii sau informatiile consultate in timpul utilizarii unei retele de comunicatii electronice.

Informatiile urmau sa fie puse la dispozitia Ministerului Internelor si Reformei Administrative (MIRA), a Ministerului Public, a Serviciului Roman de Informatii (SRI) si a Serviciului de Informatii Externe (SIE), in scopul utilizarii in cadrul activitatilor de cercetare, de descoperire si de urmarire a infractiunilor grave.

Solicitarea transmiterii datelor se putea realiza numai dupa ce a fost inceputa urmarirea penala, la autorizarea instantei si la cererea procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala.

Categoriile de date retinute, prevazute de lege, sunt:
a) date necesare pentru urmarirea si identificarea sursei unei comunicari;
b) date necesare pentru identificarea destinatiei unei comunicari;
c) date necesare pentru a determina data, ora si durata comunicarii;
d) date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
e) date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicatie al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept echipament;
f) date necesare pentru identificarea locatiei echipamentului de comunicatii mobile.

 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 119 si 120 - 26 februarie 2009

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 si 120, din 26 februarie 2009, au fost publicate:

Monitorul Oficial Nr. 119 – 26 februarie 2009

Legi si decrete

13. — Lege pentru ratificarea Amendamentului convenit intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 18 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006
Amendament la Acordul-cadru de imprumut din data de 10 ianuarie 2006, referitor la F/P 1525 (2005) privind locuintele sociale
319. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului convenit intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin scrisoarea semnata la Bucuresti la 18 aprilie 2008 si la Paris la 29 aprilie 2008, la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 27 decembrie 2005 si la Paris la 10 ianuarie 2006
15. — Lege pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2007, la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti—Pitesti, semnat la Bucuresti la 5 august 1996

Acord de modificare nr. 2 la Acordul de garantie, datat 5 august 1996 (Proiectul de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti—Pitesti), dintre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si Romania

321. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea celui de-al doilea amendament, semnat la Bucuresti la 2 iulie 2007, la Acordul de garantie dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de modernizare si introducere a taxarii pe autostrada Bucuresti—Pitesti, semnat la Bucuresti la 5 august 1996Hotarari ale Senatului

5. — Hotarare pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 36 din 13 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Decizia nr. 37 din 13 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea
organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii
Decizia nr. 98 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001
Decizia nr. 99 din 20 ianuarie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15, 21, 24 si 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor


Acte ale Organelor de specialitate ale administratiei publice centrale


38. — Ordin
al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare
40/323. — Ordin al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie
„Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” in cadrul axei prioritare „Dezvoltarea durabila si promovarea turismului” din cadrul Programului operational regional 2007—2013
213. — Ordin al ministrului sanatatii privind numirea administratorului special la Societatea Comerciala SANEVIT 2003 — S.A. Arad

 

Home Portofoliu Servicii Contact Copyright © 2009 Adrian Voican.