I. Drepturi reale:

  • Revendicare bunuri mobile si imobile, aplicarea Legii 10/2001, aplicarea legii 112/1997;
  • Uzucapiune, accesiune, dreptul de servitute, dreptul de superficie, granituiri, tulburare de posesie;
  • Cereri in vederea obtinerii unei hotarari care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare;
  • Asistenta juridica in cadrul executari silite imobiliare;
  • Apararea drepturilor chiriasilor;
  • Asistenta, redactarea, certificare de contracte si antecontracte privind dreptul de proprietate imobiliara, precum si in problemele litigioase legate de acestea;
  • Asistenta si reprezentare în fata notarului public, la incheierea antecontractelor/contractelor privind bunuri imobile;
  • Ipoteci si sarcini asupra bunurilor imobile, radierea ipotecilor.

II. Contracte:

  • Concepere, redactare, certificare de antecontracte/contracte: vanzare-cumparare, ipoteca, imprumut, schimb, locatiune, mandat, etc;
  • Litigii contractuale.

 

III. Raspunderea civila delictuala/repararea daunelor:

  • Raspunderea pentru prejudicii rezultate din fapta proprie;
  • Raspunderea pentru fapta altuia (copii, prepusi, fapta lucrului);
  • Raspunderea pentru prejudiciile cauzate prin condamnarea pe nedrept ori restrangerea libertatii in mod nelegal.

IV. Partajarea bunurilor:

  • Partaj succesoral conventional/judiciar;
  • Reductiuni de liberalitati excesive;
  • Deschidere de mostenire;
  • Raportul donatiilor;
  • Anulare certificat mostenitor;
  • Redactare contract de partaj voluntar;
  • Testament, litigii testamentare;
  • Partajul dintre fostii soti.

V. Asistenta juridica privind persoanele (starea civila a persoanelor, actele de stare civila) :

  • Inregistrarea tardiva a nasterii;
  • Rectificarea actelor de stare civila;
  • Punerea sub interdictie;
  • Instituirea tutelei si a curatelei;
  • Declararea disparitiei persoanei;
  • Declararea judecatoreasca a mortii persoanei.

VI. Consultanta, asistenta si reprezentare juridica in faza prelitigioasa si litigioasa:

  • Somatii/notificări pentru executarea de bunavoie a obligatiilor;
  • In fata instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie;
  • In raporturile cu autoritatile publice, precum si orice persoana fizica sau juridica.

Home Portofoliu Servicii Contact Copyright © 2009 Adrian Voican.